hskraft.se finns inte längre här. Testa nordic.baywa-re.com istället.

Sol, vind & vatten

Fossila bränslen - ett miljöhot

I flera århundraden har vi använt fossila bränslen och högt miljövådliga metoder för att få fram energi. Vi har bränt olja, kol, torv och naturgas eftersom dessa fossila källor innehåller så mycket lagrad energi. Energin består av kolväten som blir till koldioxid när de förbränns och det har väl inte gått någon förbi att koldioxidutsläppen är vår tids största miljöhot och kanske till och med, i vidare led, ett hot mot hela mänskligheten.

Det finns redan alternativa energikällor och dessa måste göras lönsamma. Mycket forskning pågår och stora insatser görs redan. Allt större satsningar på förnybar energi sker och för varje år som går installeras fler vindkraftverk och solceller. Ska du installera solceller för företaget, organisationen eller bostadrättsföreningen? Då finns Ipsis installationspartner som kan hjälpa dig. Läs mer på https://ipis.se/ där du också hittar kontaktuppgifter.

Vad framtiden för med sig kan vi spekulera kring, men det ser inte becksvart ut. Sverige har som mål att år 2040 använda 100 % förnybara energikällor och redan år 2014 var siffran 53 %.

Biobränsle

Förutom sol, vind och vatten så finns det även andra förnybara energikällor, bland annat i de så kallade biobränslena som framställs på växter. Skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen är att de fossila bränslena har varit döda i miljoner år medan biobränslet alldeles nyss var en levande organism.

Geoenergi

Solenergi lagras aktivt i berg, mark och sjö och denna energi kan vi dra nytta av utan att skada jordens miljö. Framför allt använder man geoenergi genom bergvärme, men det finns också något som heter borrhålslager och akviferlager. Geoenergi är relativt nytt som godkändes av Energimyndigheten så sent som år 2007.

Lär dig mer

Läs gärna mer om förnybara energikällor på Wikipedia och utbilda dig genom att ta en titt på denna dokumentär:

Satsa på ett bra miljöhus

Ett bra och klimatsmart val, det är att satsa på miljöhus. Dessa kan användas till olika saker som soprum, förråd, återvinningsrum och mycket mer. Miljöhus från PolyPlank är tillverkade i återvunnen plast och kutterspån.